CARA MELAKUKAN UMRAH

1. Apabila anda telah sampai di miqat, maka mandilah dan pakailah wangi-wangian jika hal itu memungkinkan, kemudian kenakanlah pakaian ihram (sarung dan selendang). Dan lebih utama apabila berwarna putih. Bagi wanita boleh mengenakan pakaian yang ia sukai, asal tidak menampakkan perhiasan. Kemudian berniat ihram untuk umrah seraya mengucapkan talbiyah:

“Ku sambut panggilanMu untuk melaksanakan Umrah. Ku sambut panggilanMu ya Ilahi. ku sambut panggilanMu. Ku sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, ku sambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, ni’mat dan kerajaan adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu”.

Bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras, sedangkan bagi wanita hendaknya mengucapkan dengan suara pelan. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, dzikir dan istighfar serta menganjurkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran

2. Apabila anda telah sampai di Mekkah, Maka lakukanlah tawaf di Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran, anda mulai dari Hajar Aswad sambil bertakbir dan anda sudahi di Hajar Aswad itu pula. Dan bacalah dzikir serta do’a yg anda kehendaki, dan sebaiknya anda sudahi setiap putaran dengan bacaan yang artinya:

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka”.

Kemudian setelah tawaf, lakukanlah salat dua raka’at di belakang makam Ibrahim walaupun agak juah dari tempat tersebut jika hal itu mungkin. Dan jika tidak, maka lakukanlah di tempat lain di dalam Masjid.

3. Kemudian keluarlah menuju Safa, dan naiklah ke atasnya sambil menghadap Ka’bah, bacalah tahmid serta takbir tiga kali sambil mengangkat kedua tangan, dan bacalah do’a serta ulangilah setiap do’a tiga kali,’sesuai dengan sunnah Resulullah saw., dan ucapkanlah:

“Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, hanya baginya segala kerajaan, dan hanya bagiNya segala puji , dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuata. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Esa, yang menepati janjiNya , dan memenangkan hambaNya serta telah menghancurkan golongan kafir, dengan tanpa dibantu siapapun”.

Ucapkanalah bacaan tersebut tiga kali, dan tak mengapa apabila anda baca kurang dari bilangan itu. Kemudian turunlah dan lakukanlah sa’i umrah sebanyak tujuh kali putaran dengan berjalan cepat diantara tanda hijau, dan berjalan biasa sebelum dan sesudah tanda tersebut, kemudian naiklah anda keatas Marwah , dan bacalah tahmid dan takbir tiga kali apabila mungkin, sebagaimana yang anda lakukan di Safa. .Dalam tawaf ataupun sa’i, tidak ada bacaan dzikir wajib yang khusus untuk itu, Akan tetapi dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa’i untuk membaca dzikir dan do’a atau bacaan Al-qur’an yang mudah baginya. dengan mengutamakan bacaan – bacaan dzikir dan do’a yang bersumber dari tuntunan Rasul saw.

4. Bila anda telah selesai melakukan sa’i, maka cukurlah dengan bersih atau pendekkan rambut kepala anda. Dengan demikian selesailah umrah anda dan selanjutnya anda diperbolehkan melakukan hal-hal yang tadinya menjadi larangan ihram. Apabila anda melakukan haji Tamattu’, maka wajib bagi anda menycmbelih kurban pada hari nahr, yaitu seekor kambing atau sepertujuh onta/sapi. Jika anda tidak mendapatkannya, maka anda wajib melakukan puasa sepuluh hari; tiga hari di waktu haji, dan tujuh hari setelah anda pulang ke keluarga anda. Dan lebih utama, anda lakukan puasa tiga hari itu sebelum hari Arafah. Jika anda melakukan haji Tamattu’ atau Qiran

Incoming search terms for the article: