Tag Archives: umrah

Kewajiban-kewajiban Bagi Jamaah yang Sedang Ihram

Diwajibkan bagi yang sedang berihram untuk haji dan umrah hal-hal sebagai berikut:

1. Agar menetapi apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, seperti kewajiban salat pada waktunya secara berjama’ah.

——————————————————————————–

2. Agar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah yang berupa: rafats (berkata buruk, bercumbu mesra dan berhubungan dengan isteri), Fusuq (melanggar perintah agama), jidal (berbantah-bantahan), dan perbuatan ma’siat lainnya.

——————————————————————————–

3. Agar menghindari ucapan atau perbuatan yang menggangu dan menyakiti sesama muslim.

——————————————————————————–

4. Agar menjauhi larangan -larangan ihram, yaitu : Mencabut rambut atau memotong kuku, sedangkan bila rambut atau kuku itu lepas dengan tidak disengaja di saat ihram, maka ia tidak dikenakan denda apa-apa. Mempergunakan wangi-wangian di badannya atau pakaiannya, begitu juga pada makanan dan minumannya. Adapun jika ada sisa wangiwangian yang ia pergunakan saat sebelu m ihram, maka tak mengapa. Membunuh binatang buruan atau menghalaunya, atau membantu orang yang berburu, selagi ia masih dalam keadaan ihram. Memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah haram, begitu juga memungut barang temuan, kecuali jika bermaksud untuk meng umumkannya, karena Rasulullah saw.melarang semua perbuatan tersebut. Larangan-larangan ini berlaku pula bagi yang tidak berihram. Meminang atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, begitu juga mengadakan hubungan dengan isteri atau menjamahnya dengan syahwat, selama ia dalam keadaan berihram.

Larangan-larangan tersebut diatas berlaku bagi pria dan wanita. Dan khusus bagi pria ada larangan-larangan sebagai berikut:

 Mengenakan tutup kepala yang melekat. Adapun menggunakan payung atau berteduh dibawah atap kendaraan, atau membawa barang-barang diatas kepala, tidaklah mengapa.

Memakai kemeja dan semacamnya yang ber jahit untuk menutupi seluruh badannya atau sebagiannya, begitu juga jubah, sorban, celana dan sepatu, kecuali jika tidak mendapatkan sarung ihram kemudian memakai celana, atau ndak mendapatkan sandal kemudian mengenakan sepatu; maka tak mengapa baginya.

Sedangkan bagi wanita diharamkan sewaktu ihram untuk mengenakan sarung tangan dan menutup mukanya dengan cadar atau kerudung.Tetapi bila ia berhadapan muka dengan kaum pria yang bukan mahram, maka ia wajib menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana kalau ia tidak dalam ihram. Apabila seseorang yang sedang berihram mengenakan pakaian yang berjahit, atau menutup kepalanya, atau mempergunakan wangi-wangian, atau mencabut rambutnya, atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dikenakan fidyah. Dan hendaklah segera ia menghentikan perbuatan-perbuatan tadi di saat ia ingat atau mengetahui hukumnya.

Bagi yang sedang berihram, boleh mengenakan sandal, cincin, kacamata, alat pendengar (headphone), jam tangan, ikat pinggang biasa dan ikat pinggang yang bersaku untuk menyimpan uang dan surat-surat. Dan boleh juga berganti pakaian ihram dan mencucinya, serta mandi dan membasuh kepala.Apabila lantaran mandi dan membasuh tadi terdapat rambut yang rontok tanpa disengaja , maka ia tak dikenakan apa-apa, begitu juga halnya bila ia terkena luka.

Incoming search terms for the article:

Bagaimana Seorang Muslim Melakukan Manasik Haji dan Umrah

Berikut artikel yang disalin dari buku karangan : Syaikh Muhammad Shalih Al ‘Utsaimin

yang terbaik bagi seorang muslim untuk melakukan manasik haji dan umrah adalah dengan melaksanakan haji dan umrah tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah – shallallahu alaihi wasallam – agar dengan demikian mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah. Allah Ta’ala berfirman :

“Katakanlah : ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu.Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.” (Ali Imron:31)

Sedang bentuk haji yang paling sempurna adalah haji Tamattu’ bagi orang-orang yang sebelumnya tidak membawa binatang kurban, karena Nabi – sallahu alaihi wasallam – telah memerintahkan (untuk bertahallul setelah selesai umrah) dan menegaskan kepada para sahabat beliau dengan sabdanya :

“Andaikata aku menghadapi urusanku (dalam haji) tentu aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan membawa binatang kurban,dan tentu aku akan bertahallul bersama kalian.”

Tamattu’; adalah melaksanakan ibadah umrah secara sempurna pada bulan-bulan haji, dan bertahallul dari umrah tersebut, lalu berihram untuk haji pada tahun itu juga.

UMRAH

1. Jika anda berihram untuk umrah, maka mandilah sebagaimana ketika mandi besar –bila hal itu memungkinkan- lalu pakailah pakaian ihram berupa kain dan selendang (bagi kaum wanita memakai pakaian apa saja yang tanpa berhias), kemudian bacalah :

Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik laa syarikka laka labbaik, Innal haamda wanni’mata laka wal mulk Laa syariika laka.

“Aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah umrah. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, aku sambut panggilanMu. Aku sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku sambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu.”

Labbaik artinya ; aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah

2. Jika sudah sampai di Makkah, lakukanlah tawaf umrah mengelilingi Ka’bah tujuh kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu shalatlah dua raka’at di belakang Maqam Ibrahim, dekat dengan Maqam ( kalau mungkin) atau jauh darinya.

3. Setelah selesai shalat dua raka’at, pergilah ke Bukit Shafa untuk melakukan sa’i umrah tujuh kali putaran, dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa.

4. Setelah selesai sa’i, pendekkanlah rambut kepala. Dengan demikian, selesailah palaksanaan ibadah Umrah, dan bukalah pakaian ihram anda lalu gantilah dengan pakaian biasa.

HAJI

1. Pada pagi hari tanggal 8 zulhijjah, berihramlah untuk haji dari tempat tinggal anda dengan mandi terlebih dahulu jika mungkin, lalu pakailah pakaian ihram kemudian ucapkanlah :

Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik laa syarikka laka labbaik, Innal haamda wanni’mata laka wal mulk Laa syariika laka.

“Aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah Haji. Aku sambut panggilanMu, ya Allah, aku sambut panggilanMu, aku sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku sambut panggilanMu.Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu.”

2. kemudian pergilah ke Mina. Shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di sana dengan mengqashar shalat-shalat yang empat raka’at (masing-masing dilakukan pada waktunya tanpa jama’ ta’khir dan jama’ taqdim).

3. Jika matahari telah terbit pada tanggal 9 Zulhijjah pergilah menuju Arafat, shalatlah Zuhur dan Asar di Arafat dengan jama’ taqdim dan qashar (dua raka’at, dua raka’at). Berdiamlah di Arafat sampai matahari terbenam dengan memperbanyak zikir dan do’a sambil menghadap Kiblat.

4. jika matahari terbenam, tinggalkanlah Arafat menuju Muzdalifah. Shalat Maghrib, Isya dan Shubuh di Muzdalifah, lalu berdiamlah di Muzdalifah untuk berdo’a dan zikir sampai mendekati terbitnya matahari. (Jika keadaan anda lemah, tidak mungkin berdesak-desakan saat melampar jumrah, maka diperbolehkan bagi anda untuk berangkat menuju Mina setelah pertengahan malam lalu melempar Jumrah Aqabah sebelum rombongan jemaah datang).

5. Jika telah dekat terbitnya matahari, berjalanlah menuju Mina. Setelah sampai di Mina, lakukanlah hal-hal berikut : a. melempar Jumrah Aqabah (yaitu jumrah yang paling dekat dengan Makkah) sebanyak tujuh kali lemparan batu kerikil secara beruntun satu persatu, dan bertakbirlah pada setiap kali lemparan. b. Menyembelih binatang kurban. Makanlah sebagian dagingnya dan bagikanlah kepada kaum fakir (menyembelih binatang kurban ini wajib bagi orang yang melakukan Haji Tamattu’ atau Haji Qiran). c. Cukurlah dengan bersih rambut kepala anda atau pendekkanlah. Dan mencukur bersih lebih utama daripada sekedar memendekkannya (bagi kaum wanita cukup memotong sebagian rambut kepalanya sepanjang ujung jari). Tiga hal tersebut di atas –jika mungkin- dilakuan secara berurutan; dimulai dari Melempar Jumrah Aqabah, lalu Menyembelih Binatang Kurban, kemudian mencukur rambut. Tapi jika dilakukan tidak berurutan juga tidak ada masalah. Setelah melempar dan mencukur rambut, anda bertahallul awwal dan pakailah pakaian biasa. Pada saat ini anda diperbolehkan melakukan larangan-larangan ihram kecuali masalah wanita (yaitu jima’ dengan isteri).

6. Pergilah ke Makkah dan lakukanlah Thawaf Ifadah (Thawaf Haji) kemudian lakukan Sa’i Haji antara Shafa dan Marwa. Dengan demikian anda telah bertahallul tsani. Pada saat ini anda diperbolehkan melakukan segala larangan ihram sampai masalah wanita.

7. setelah Thawaf dan Sa’i kembalilah ke Mina untuk bermalam di Mina pada malam 11 dan 12 zulhijjah.

8. kemudian lemparlah ketiga jumrah pada hari kesebelas dan kedua belas Zulhijjah setelah matahari tergelincir ke barat (ba’da zawal)( ), dimulai dari Jumrah Ula (Jumrah yang terjauh dari Makkah), lalu Jumrah Wustha kemudian Jumrah Aqabah. Setiap Jumrah dilempar dengan tujuh kali lemparan batu kerikil secara berurutan dengan bertakbir pada setiap kali lemparan batu. Setelah melempar Jumrah Ula begitu juga setelah melempar Jumrah Wustha, berdo’a kepada Allah sambil menghadap Kiblat. Melempar ketiga Jumrah pada dua hari ini tidak sah jika dilakukan sebelum matahari tergelincir (qabla zawal).

9. Setelah selesai melempar ketiga Jumrah pada hari kedua belas zulhijjah, jika ingin tergesa-gesa meninggalkan Mina maka tinggakanlah Mina sebelum matahari terbenam. Tetapi jika ingin tetap tingal –dan itu lebih utama- bermalamlah sekali lagi di Mina pada malam ketiga belas zulhijjah, lalu lemparlah ketiga Jumrah pada siang hari tanggal ketiga belas tersebut setelah matahari tergelincir (ba’da zawal) seperti yang anda lakukan pada tanggal kedua belas.

10. jika ingin kembali pulang ke negeri anda, lakukanlah Thawaf Wada’ mengelilingi Ka’bah tujuh kali putaran menjelang perjalanan pulang anda. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas tidak mempunyai kewajiban thawaf wada’.

Incoming search terms for the article:

Testimoni

Saya bertanya apa saya lagi bermimpi atau tidak. Sampai saya mencubit ….
Alhamdulillah lewat system yang ada di Arminareka Perdana ini saya dan istri dapat berangkat umroh bersama. Kami nikmati kekhusyukan ibadah umroh. Banyak pengalamanan suka dan kesan mendalam dalam menjalani ibadah umroh saat kami memasuki Masjidil Haram. Saya bertanya apa saya lagi bermimpi atau tidak. Sampai saya mencubit tangan saya sendiri terasa sakit ternyata bukan mimpi….H. Lili Sukarli, Tangerang.
mendapatkan penghasilan dan ada harapan untuk berangkat umroh
Pertama – tama saya ucapkan alhamdulillah, bahwa saya telah dikenalkan PT. Arminareka yang telah membantu saya untuk mendapatkan penghasilan dan ada harapan untuk berangkat umroh bersama istri. Dan saya mengharapkan kepada semua orang yang membaca pengalaman saya ini akan tergugah untuk bergabung dan mau belajar mendapatkan penghasilan dan sekaligus bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Segera manfaatkan peluang ini. Wassalam.Sumidi dan istri, Cengkareng
…bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjanjikan hidup lebih baik,…..
” PT. Arminareka Perdana adalah sebuah travel yang mengusahakan para mitranya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjanjikan hidup lebih baik, dan yang paling utama adalah sesuai sunnah rasulullah Saw, bahwa berniaga dengan tidak menzalimi para mitranya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhloi PT Arminareka Perdana dan para pendukungnya yang membuat PT. Arminareka Perdana akan lebih solid di tahun-tahun mendatang. Amin amin ya rabbal ‘alamin.Ibu Hj. Gangges, Bogor
di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan ….
“ Dua tawaran yang perlu mendapat perhatian bagi mereka yang mempunyai harapan ke tanah suci dan kehidupan yang lebih baik. Karena biasanya orang pergi haji atau umroh karena mereka benar-benar mampu secara financial. Tetapi di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan tidak hanya mampu untuk berhaji atau umroh, tetapi diberi kemampuan untuk merubah masa depannya. Dan saya benar-benar dapat merasakannnya bagaimana konsep sistem ini bekerja dan menghasilkan. Luar biasa… Bravo Armina
Dhiaul haq, Larangan
Rekening saya semakin bertambah ….Terima kasih Armina “
“Awalnya saya ragu apakah benar ada perusahaan yang dapat memberikan solusi untuk dapat haji dan sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Waktu itu saya diberitahu oleh seseorang yang sama sekali saya belum mengenalnya. Terus terang konsep yang ditawarkan PT. Armina itu sangat menarik. Akhirnya saya coba mendatangi kantornya, profil perusahaaanya dan manajemennya. Saya pun berkenalan dengan tim manajemen dan mendapat penjelasan yang memadai. Akhirnya saya pun merasa yakin dan dengan bismillah saya pun bergabung. Baru kurang lebih 2 bulan rekening saya bertambah puluhan juta rupiah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Armina.
Buya Zacky, Pimpinan Al munawwar
Tidak tanggung-tanggung saya daftarkan suami dan anak-anak,
“Suatu ketika datang seseorang yang belum pernah sama sekali saya kenal. Ia menawarkan Program Arminareka kepada saya. Awalnya saya tidak mau karena takut penipuan. Tetapi ada rasa ingin tahu lebih lanjut. Akhirnya saya diantar olehnya ke kantor pusat. Sampai di sana saya dikenalkan ke pihak manajemen dan dijelaskan tentang program ini bersama dengan yang lain. Setelah itu tumbuh keyakinan saya dan menurut saya inilah yang sebenarnya orang cari. Sayapun dengan penuh keyakinan mendaftarkan diri. Tidak tanggung-tanggung saya daftarkan suami dan anak-anak, dan orang tua saya. Ternyata dalam hitungan beberapa minggu saya sudah dapat merasakan hasilnya atas referensi keluarga ke orang lain. Baru tiga bulan berjalan sudah ada sekitar 30 orang telah terdaftar ! Luar biasa. Kini haji atau umroh yang tadinya belum ada dalam bayangan, sudah terasa dekat. Dan saya yakiin itu.. Ibu Iin, Kepala TK Islam Kereo
….akhirnya dia bisa berangkat sekeluarga. Dengan tanda jadi Rp. 3.5 juta saja….
“Alhamdulilah, saya sangat bersyukur sekali bisa mengajak teman – teman yang tadinya tidak ada niat untuk ibadah umroh ke Tanah suci Mekkah dan Madinah. Setelah saya informasikan tentang Arminareka Perdana, yaitu sebuah travel yang menyelenggarakan ibadah umroh dan haji plus, akhirnya dia bisa berangkat sekeluarga. Dengan tanda jadi Rp. 3.5 juta saja dan saya tuntun untuk melakukan suatu usaha, yaitu mengajak teman, saudara, tetangga atau kenalan akhirnya dia bisa berangkat umroh.Kiat saya dan wajib saya kerjakan yaitu mengajak teman, saudara, keluarga, atau kenalan minimal 3 orang setiap hari dan menjelaskan tentang program umroh dan haji yang ada di Arminareka Pedana dan mengajak ke kantor Armina yang ada di Salemba untuk mendengarkan presentasi atau pengajian rutin dua mingguan. Semoga Armina tetap eksis dan semakin profesional dan jaya selalu amien. ( Dikutip langsung dari majalah INFO ARUS)
Ibu Hj. Zahari
Saya sendiri aktif mulai syawal 1429 dan hingga kini sudah ada 120 orang lebih…
“Saya merasa yakin sekali dengan sistem ini ; orang yang tadinya tidak terlintas untuk umroh atau haji karena keterbatasan dana akhirnya akan timbul hasrat dalam dirinya. Bahkan ia akan merasakan keberkahan rejeki yang melimpah. Saya sendiri aktif mulai syawal 2008 dan hingga kini sudah ada 120 orang lebih yang telah terdaftar. Saya tidak dapat menuliskan berapa besar yang sudah saya terima. Karena tentunya siapa saja dapat menghitungnya. Saya hanya bersyukur kepada Allah Swt. Dan saya sangat yakin dengan PT. Arminareka, kalau tidak pasti saya tidak akan mendaftar. Terima kasih Armina “Bang Fulan, Surabaya
1 minggu saya sudah dapat membeli motor mio baru…
“Alhamdulillah, sebuah pengalaman yang luar biasa dapat bergabung di Arminareka Perdana. Sebelumnya saya mendapat informasi dari ustadz Hasbi tentang program kemitraan haji dan umroh di Armina. Saya sangat tertarik dengan konsepnya, tetapi saya masih belum yakin benar. Bagaimana mungkin bisa haji atau umroh dan sekaligus meningkatkan taraf hidup ? Akhirnya saya putuskan untuk berkunjung ke kantor pusatnya. Setelah melihat dan mendapat penjelasan langsung tentang perusahaan ini saya menjadi yakin. Akhirnya, dengan bismillah saya pun bergabung. Subhannallah, baru bergabung 1 minggu saya sudah dapat membeli motor mio baru dan sayapun merasa yakin dapat umroh / haji melalui system ini. Terima kasih Armina. Ibu Khodijah, Japos
keluarga merasa puas atas pelayanan yang diberikan Arminareka Perdana.
“Saya dan keluarga telah menunaikan ibadah umroh pada tanggal 8 Juli 2008 dan kembali ke tanah air tanggal 16 Juli 2008. Al hamdulillah dalam keadaan baik sehat walafiat serta sehat. Sungguh saya dan keluarga merasa puas atas pelayanan yang diberikan Arminareka Perdana. Tidak ada jadwal ibadah maupun tour yang terlewatkan. Semua ” on schedule “. Dan saya menilai bahwa travel Arminareka sangat profesional dan memiliki banyak jaringan di Madinah, Mekkah, maupun Jeddah, saya merasakan dalam pelayanan hotel, catering, dan pelayanan muthowwif. Inilah kesan saya bersama keluarga terhadap Arminareka. Semoga Arminareka dapat mempertahankan profesioalismenya. Amin ya robbal alamin… H. Bustomi dan keluarga (Wakil Bupati Lampung)
Dengan visinya memberi solusi bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah
“Dalam keadaan berkabung, seorang teman yaitu Bapak Mujito memperkenalkan sebuah keagenan umroh dan haji. Mungkin ini adalah petunjuk atau jawaban Allah dari satu cobaannya. Dari sini saya termotivasi ingin umroh dari usaha ini, yang akhirnya saya dapat melaksanakannya pada bulan april 2007. Lalu saya berdo’a mohon diberi kekuatan dan petunjuk utuk meraih kesuksesan dunia dan akherat. Sukses utuk membahagiakan kedua orang tua, suami dan anak-anak.Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha besar kemudian saya mendapat petunjuk dan hidayah setelah mengenal Arminareka Perdana biro perjalanan haji dan umroh yang membuat satu divisi marketing. Di sini saya merasa nyaman dengan suasana yang mencerminkan suasana Islami dengan usaha yang beda, yaitu umroh dan haji. Dengan visinya memberi solusi bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji sekaligus meningkatkan taraf didup kita“.

Ibu Rita Andayani, Serang

Anda dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji plus dengan sangat mudah,..
Armina Utama bukan sekedar bisnis oriented, melainkan ibadah mengingat dan mengajak kaum muslimin untuk beribadah umroh dan haji plus. Dengan program yang kami tawarkan anda akan dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji plus dengan sangat mudah, hanya dengan tanda jadi Rp. Rp. 3.5 jt. Armina pasti bisa pasti sukses…Pasti Armina !!! Dahsyat luar biasaBapak Purna dan istri

Incoming search terms for the article:

Keunggulan Kami

KEUNGGULAN PT.ARMINAREKA PERDANA

MUDAH

 • Dengan menjadi Jamaah PT. Arminareka otomatis punya Hak Usaha, dimana Nilai Unit Usaha Tetap ada / Tidak Hangus
  Sistem yang bekerja untuk Anda
 • Satu Jalur Aktif dapat menghasilkan hasil terus-menerus
 • Keharusan Sponsor untuk membantu mitra barunya

MURAH

 • Biaya keagenan hanya satu kali Seumur Hidup

CEPAT

 • Data langsung diproses dan diposting Setiap Hari Senin
  Bagi Hasil Komisi langsung ditransfer Setiap Hari Kamis

AMAN

 • Kredibilitas PT. Arminareka Perdana sebagai Biro Perjalanan Haji selama 20 tahun, bisa dipertanggungjawabkan
  Biro Haji dengan Nett Sales TERBESAR ke-2 versi Garuda Indonesia
  Program kemitraan PT. Arminareka Perdana tidak bertentangan dengan Syariat Agama dan Pemerintah
  Bagi hasil komisi langsung ditransfer ke rekening masing-masing Agen
  Usaha kemitraan ini dapat diwariskan

MENGUNTUNGKAN

 • Setiap Agen akan mendapatkan voucher senilai $350 untuk DP Umroh atau $500 untuk DP Haji Plus, dan Voucher ini berlaku selamanya ( tanpa batas waktu kapan digunakan )
 • Setiap Agen akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik secara adil, transparan dan proporsional.
 • Mendapatkan Leadership Training
 • Promo-Promo yang menarik
 • Pengajian Rutin 2 Minggu satu kali ( di Kantor Pusat )
 • Pra Manasik gratis

TERBUKTI

 • Banyak Agen yang sudah Umroh/Haji ke Tanah Suci melalui program kemitraan PT. Arminareka Perdana
 • Banyak Agen yang telah mendapatkan komisi bagi hasil Jutaan Rupiah dari program kemitraan PT. Arminareka Perdana

KEUNTUNGAN BERGABUNG BERSAMA GROUP TRAVELUMRAH.COM :

 • Kami memiliki leader yang juga merupakan presenter resmi dari PT.Arminareka Perdana,sehingga apapun yang ingin anda tanyakan bisa segera mendapat jawabannya. Bisa dibuktikan dengan mengontak langsung kantor pusat dan menanyakan presenter atas nama Bapak Muchlis Raya apakah benar beliau adalah staff ARP.
 • Kami mengedepankan silaturrahim dan ukhuwah antar member maupun calon member,kami akan menyapa anda baik via email ataupun telepon walaupun akhirnya nanti yang bersangkutan belum/tak jadi member dari ARP.Dengan harapan tetap terjalin ikatan silaturrahmi yang erat dan saling mendoakan untuk kesuksesan dunia akhirat bersama.
 • Dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan,maka web support travelumrah.com memberikan beberapa solusi usaha dengan system yang simple dan tidak berbelit-belit dan InsyaAllah Halal dan berkah serta menjadikan kejujuran dan transparantsi sebagai modal dasarnya,diantara aturannya sebagai berikut :

 1. Kami membagi  keanggotaan di travelumrah.com menjadi 2 yaitu :
 • FREE MEMBER yaitu dimana jika anda yang sudah terdaftar di website ini dan belum menjadi agen resmi dari PT.Arminareka Perdana (belum melakukan pembayaran DP sebesar 3.5 juta untuk Umrah atau 5 juta untuk hajiplus), maka setiap orang yang anda ajak untuk gabung melalui link referall anda dan dia melakukan pembayaran DP ke PT.Arminareka Perdana (resmi jadi agen ARP) yang tentunya yang menjadi sponsor adalah admin dari travelumrah.com karena untuk bergabung ke ARP akan ditanya nomor ID sponsornya.Adminlah yang akan membantu proses pendaftarannya di kantor pusat Arminareka. Sebagai tanda jasa atas usaha anda memperkenalkan travelumrah.com,maka akan kami beri REWARD Rp.350.000,- apabila orang tersebut mendaftar untuk paket umrah dan Rp.500.000 apabila orang tersebut mendaftar untuk paket hajiplus. Jadi berdoalah semoga setiap referall anda ngambil paket hajiplus :D (Note : Komisi akan segera dikirim setelah komisi dari ARP masuk ke Rek.Admin). Untuk mendaftar di website ini KLIK DI REGISTERASI
 • PREMIUM MEMBER : Adalah member yang telah melakukan registrasi di PT.Arminareka Perdana dengan membayar tanda jadi (DP)sebesar 3.5 juta untuk Umrah atau 5 juta untuk hajiplus,maka anda  berpotensi untuk mendapatkan penghasilan sbb:
 • -  Jika Mengajak orang untuk menjadi PREMIUM MEMBER – Mendapat Rp. 1.500.000,- ( untuk Umroh/Haji Reguler )       atau      Mendapat Rp. 2.500.000,- ( untuk Haji Plus)
  - Potensi Mendapatkan Komisi Lain yakni Komisi Pasangan Rp. 500.000,- dan Komisi Support System Rp. 1.000.000,-
  - Potensi Mendapatkan Reward Kesejahteraan jamaah ( Selengkapnya Lihat Bagan di MARKETING PLAN)

2. Ketika anda sudah terdaftar jadi member si travelumrah.com baik sebagai FREE MEMBER maupun PREMIUM MEMBER, Maka anda akan mendapatkan link Referall dengan format :http:// dimana anda bisa mempromokan bisnis travel arminareka perdana secara online dan semua orang yang mendaftar lewat link anda maka otomatis akan menjadi klien anda dan tentunya komisinya akan tetap menjadi milik anda 100 %

Yakinkan diri anda bisa dan mampu untuk berusaha bersama travelumrah.com ,InsyaAllah Bisa,InsyaAllah Sukses !

KLIK DISINI UNTUK BERGABUNG

Incoming search terms for the article:

Menunaikan Ibadah Umrah dan Haji

Surah Ali Imran ayat 97

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (diantaranya) maqam Ibrahim;barangsiapa memasukinya(Baitullah itu) menajdi amanlah;mengerjakan haji adalah kewajiban manusia karena Allah,yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Dan barangsiapa yang ingkar(terhadap kewajiban haji),maka bahwasanya Allah Maha Kaya dari semesta alam (Ali ‘Imran [3]:97)

Wahai Saudaraku,
Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu langkah penyucian jiwa serta pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai,seperti istislam,taslim,mengerahkan jerih payah dan harta di jalan Allah swt,ta’awun,ta’aruf dan melaksanakan syiar-syiar ‘ubudiyah’ kepada Allah swt.

Haji adalah rukun islam yang terakhir,ia merupakan ibadah ruhani,jasad dan tubuh. Ia merupakan sebuah perjalanan yang melatih seseorang untuk bersabar meninggalkan tanah kelahiran,menghadapi cobaan, menggunakan harta,meninggalkan keluarga untuk mengkhususkan diri menghadap Allah hijrah menuju ridhaNYA,melebur kesalahan-kesalahannya dan membuka lembaran-lembaran kebaikan serta keimanan yang baru.

Saudaraku,

Melakukan ibadah haji dan umrah juga merupakan ujian bagi sifat bakhil kita. Banyak orang yang berdalih,mereka merasa belum terpanggil untuk melakukan ibadah umrah dan haji.Dalih seperti itu sebenarnya adalah dalih yang dicari diakibatkan oleh ketakutan akan berkurangnya uang yang mereka miliki.

Jangan banyak berdalih,hanya karena kebakhilan kita !

Saudaraku,

Bersegeralah menunaikan ibadah haji apalagi jika semua persyaratan telah terpenuhi, dan selagi usia masih mudah serta sehat jasmani dan ruhani. Adapun belum mampu yang sering dikemukakan oleh beberapa saudara kita adalah sebenarnya alasan klise.

Apakah kata mampu itu yang anda akan jadikan alasan terus ? sebenarnya yang terjadi adalah a ketidak adanya kesungguhan untuk berusaha menjadi “mampu” dan menjadikan kata-kata klise “belum ada panggilan dari Allah swt” ,padahal jauh sebelum anda lahir Allah telah memanggil anda melalui Nabiyullah dalam penggalan Ayat …Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji….” (QS.22:27-28).

Saudaraku,

Bukan sebuah kisah dongeng dan fiktif serta sesuatu yang jarang terjadi,ketika kita mendengar atau membaca kisah “seorang pemulung mampu berangkat haji dengan bersungguh-sungguh menyisihkan penghasilannya setiap hari”, “Kisah seorang tukang bubur ayam naik haji dengan gratis” dan masih banyak lagi kisah sepertinya.

Mereka bukan orang yang termasuk golongan mampu, namun mereka adalah golongan orang orang yang sanggup berusaha untuk mampu.

Saudaraku,


Simaklah Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh ad-Darimi,dikatakan bahwa Rasulullh pernah berkata :

“Barang siapa yang tidak mempunyai halangan lahiriah untuk menunaikan haji atau adanya larangan penguasa lalim,atau karena sakit yang tidak memperbolehkan melakukan perjalanan,lalu ia meninggal dunia,sedangkan ia tidak sempat menunaikan haji,maka ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani”

Hadist diatas merupakan peringatan keras bagi kaum Muslim yang meninggalkan ibadah haji dengan sengaja,walau shalat,puasa,zakat,sedekah atau infak rajin dilakukannya.Hal ini jelas memberikan pengertian bahwa ibadah haji merupakan ibadah fardhu.

Namun selain peringatan keras diatas,mari simak nikmat haji/fadhilah haji berikut :

” Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah.Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta,dan Dia mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan,kemudian Dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan untuknya, satu dirham menjadi beribu-ribu Dirham.” (HR.Baihaqi)

Sebuah kebahagiaan tak terkira bagi seorang Muslim ketika dia sanggup menyempurnakan rukun Islamnya serta menaikkan derajat keimanannya dengan beribadah Ke Baitullah,dimana dia sanggup merasakan kedekatan yang teramat dekat dengan sang Khaliknya.

Lewat usaha agen travelumrah.com yang merupakan web support untuk biro agen travel umrah dan hajiplus PT.Arminareka Perdana,kami mengajak anda untuk bersama berusaha menjadi golongan orang yang ” sanggup untuk menjadi mampu dalam kriteria haji tersebut”. InsyaAllah dengan NIAT dan USTAD (Usaha dan tekad) anda , predikat mampu tersebut bisa anda raih.

Silahkan PELAJARI KAMI lalu HUBUNGI KAMI untuk mengetahui lebih jelas MARKETING PLAN KAMI atau sekedar ingin TANYA JAWAB DENGAN KAMI. dan yang terakhir lihat juga KEUNGGULAN SYSTEM KAMI.


Incoming search terms for the article: